Jak dlouho trvá naučit se anglicky: 1000 hodin pro úspěšnou kariéru

English for career

Každý, kdo se někdy učil cizí jazyk a k jeho studiu nepřistupoval ve smyslu „i cesta může být cíl“, si položil tuto otázku Jak dlouho trvá naučit se anglicky? I když to tak nevypadá a spousta lektorů se při odpovědi ošívá, není tak těžké odpovědět. Časovou náročnost studia není problém spolehlivě odhadnout, musíte ale mít jasně stanovené a definované cíle. Cílem přitom nemůže být něco jako „chci prostě umět anglicky“, protože to, co znamená umět jazyk, každý člověk vnímá jinak. 

Problém je, pokud neumíte přesně říct, čeho byste chtěli dosáhnout. Je-li je to váš případ, popřemýšlejte, jaké jsou vaše současné či budoucí potřeby a čeho budete chtít nebo potřebovat dosáhnout. Jestli vás to inspiruje, dobrým cílem může být například:

  • zařídit si dovolenou a bez slovníku domluvit vše potřebné,
  • rozumět a konverzovat o běžných tématech každodenního života,
  • sebevědomě komunikovat o jakémkoli tématu, které vás zajímá,
  • domluvit se v práci jak s kolegy, tak zákazníky, kteří jsou cizinci, a to jak osobně, tak telefonicky i mailem,
  • mluvit zcela plynně, rozumět rodilým mluvčím včetně dialektů, schopnost psát osobní i pracovní maily,
  • dostat se na profesionální úroveň, díky které můžete pracovat na kvalifikovaných pozicích v zahraničí, nemáte problém se domluvit či si cokoli zařídit, napsat mail, report, článek aj.

Způsoby odhadnutí času potřebného pro studium 

Čím přesněji cíl definujete, tím jednodušší bude nastavení časového rámce studia. Ten se dá odhadnout různými způsoby. Lektor může časovou náročnost odhadnout na základě vlastních zkušeností, kde ale nezohlední spoustu faktorů (např. vaši motivaci a další individuální faktory). Navíc odpověď bude nejspíš dost obecná. Pokud chcete co nejpřesnější data, je lepší použít následující metodu, která je sice složitější a vyžaduje znalost jazykových standardů a praktické zkušenosti, ale zato je poměrně spolehlivá. Postup je tento:  

  1. určit aktuální jazykovou úroveň,
  2. analyzovat cíle a je k CEFR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky),
  3. porovnat výchozí a cílovou úroveň,
  4. podle tabulky, kterou na základě výzkumu zpracovalo Cambridge Assessment Centre, stanovit čas, který student potřebuje k dosažení svých cílů.

 Tabulka 1: Počet hodin efektivního studia řízeného lektorem pro dosažení jednotlivých úrovní dle CEFR

jak dlouho trvá naučit se anglicky

Zdroj: www.cambridge.org, článek zde

V uvedené tabulce vidíte jednotlivé jazykové úrovně od začátečníka po experta a počet hodin potřebný pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi včetně kumulativního součtu v posledním sloupci, kde vidíte například, že abyste se dostali z úrovně začátečník na úroveň proficient, budete potřebovat 1030 až 1450 hodin studia. Pokud jste zhruba na úrovni B1 a aspirujete na úroveň C1, pak jednoduše spočítáte, že budete potřebovat něco mezi 380 a 560 hodin efektivního studia.

Počítání hodin v praxi

Pokud jste dospělý začátečník a vaším cílem je domluvit se v běžných komunikačních a životních situacích (na dovolené, v restauraci nebo při vyřizování jednoduché korespondence), pak vám studium pod vedením lektora zabere 350 – 500 hodin. Pokud budete mít jednu lekci týdně a efektivnímu učení věnujete další dvě hodiny týdně, pak svůj cíl splníte zhruba za 2-3,5 roku za předpokladu, že se po celou dobu budete opravdu poctivě učit.

Pokud máte vyšší ambice a plánujete si život v zahraničí a úspěšnou kariéru, přičemž angličtinu jste měli naposledy někdy na střední, pak vás čeká něco mezi 840 – 1200 hodinami studia vedeného odborníkem, což při cílevědomém studiu v podobě 2 hodin s lektorem a 4 hodin samostudia týdně odpovídá 2,6 – 3,8 letům učení, než se dostanete na požadovanou úroveň.

Studium přebalu učebnice se nepočítá 

Je důležité zdůraznit termíny “vedené lektorem/odborníkem” a “efektivní studium”. To znamená, že se nepočítá ani prokrastinace, ani činnosti nesouvisející s učením, ani tápání a přemýšlení, co se vlastně budete učit. Počítá se čas, který věnujete efektivnímu studiu, během kterého se opravdu učíte něco nového nebo opakujete, co jste probrali, abyste nic nezapomněli. Pokud chcete opravdové výsledky, hledejte lektora, který ví, jak učit a pomůže vám s přípravou, tréninkem jednotlivých kompetencí i motivací, která u studentů často kolísá. Dobrých učitelů je sice málo, ale výsledky spolupráce s nimi stojí za to. Tak hodně štěstí! 

Let's Start a Conversation