Studenti, kteří v angličtině dosáhli vyšší úrovně, často hledají individuální lekce zaměřené na konverzaci. Zkouší najít lektory, se kterými si chtějí popovídat a zaměřit se tak na rozvoj dovedností, které na běžných kurzech a hodinách nezískají. Málokdo si ale uvědomuje, že kvalitní hodina konverzace s profesionálním lektorem by měla mít svá pravidla a rozvíjet mnohem víc kompetencí, než jen speaking.

“Musíte mluvit většinu hodiny, jinak je to k ničemu.”

Konverzační hodiny, které se zaměřují na mluvní aktivitu studenta jsou fajn pro ty, kteří směřují ke středně pokročilé úrovni. Je to přesně ta fáze, kdy student zná spoustu gramatiky i slovíček, ale nevyjadřuje se přirozeně a lehce, protože není „vymluvený“. Tam je trénink s cílem rozvoje vyjadřovacích schopností v pořádku. Pokud jste na úrovni B1+ a výš, přestává tento koncept mít smysl. Pokud budete celou hodinu mluvit jen vy, budete možná rozvíjet schopnost formulovat myšlenky, nikoli ale schopnost vést konverzaci. Pokud chcete být schopní konverzovat, musíte se naučit poslouchat, rozumět a reagovat na to, co říká vás komunikační partner.

Konverzace je dialog, ne monolog

Největší problém, který si z lekcí „mluvte většinu hodiny“ odnesete je pocit, že musíte využít každou příležitost k tomu, abyste nastartovali monolog. To není dobrá cesta, protože o poslouchání monologů málokdo stojí a spoustu lidí otráví. To ale nechcete, že? Nezapomínejte, že kvalita konverzace se měří nejenom tím, jak dobře umíte sdělovat informace, ale také je přijímat, ptát se na ně, reagovat na ně a pracovat s nimi.

Cambridge testing – speaking part

Chystáte se na FCE (First Certificate in English) nebo CAE (Certificate in Advanced English)?

Pozor na konverzační část; ta by měla vždy být koncipovaná jako dialog. Pokud nepustíte partnera ke slovu, nebudete udržovat konverzaci nebo budete přetahovat daný čas v domnění, že čím víc toho řeknete, tím líp, koledujete si o malér v podobě spousty stržených bodů nebo rovnou nezvládnutí zkoušky.

Staňte se mistrem dialogu díky jinému konceptu

Neděste se, pokud vám nový lektor představí jiný koncept. Pro pokročilejší studenty se skvěle osvědčuje poměr tří třetin, což znamená, že třetina hodiny je zaměřená na rozvoj slovní zásoby a frází souvisejících s daným tématem, třetina je vyhrazená pro poslech a porozumění a třetina hodiny je věnovaná speakingu studenta a jeho schopnosti se vyjadřovat. Nenechte se zmást, jmenované části se během hodiny prolínají. Výsledkem takto koncipované lekce je nejen mluvní projev za použití stávající slovní zásoby, ale i naučení a procvičení zapamatovatelného množství nových slovíček a zaměření na zlepšení porozumění a schopnosti reagovat na komunikačního partnera. To zní super, že?

Chtějte nejen jazykové kompetence, ale i strategické dovednosti

Dobrý lektor chápe, že pokročilý student nepotřebuje celou hodinu mluvit, a vedle jazykových kompetencí může rozvíjet i další dovednosti. Těmi můžou být kromě aktivního naslouchání a vedení dialogu např. různé styly komunikace, asertivní jednání, vyjednávání, argumentace, společenská etiketa, small talk a krizová komunikace. V případě obchodní angličtiny je možné zařadit další témata jako vedení meetingů, prezentační dovednosti, jednání se zákazníky, týmová komunikace a krizová komunikace. Platí, že každá hodina by měla být připravena na míru a reflektovat zájmy a cíle studenta, aby byl výsledek maximálně efektivní a využitelný.

Ing. Petra Kennedy, CIPD RACP

Ing. Petra Kennedy, CIPD RACP

Konzultant, lektor a metodik jazykových kurzů

Jsem konzultant a lektor se zaměřením na vzdělávání dospělých. Pracuji pro korporátní klienty, vedu kurzy obchodní angličtiny, rozvojové kompetenční kurzy a ambiciozní studenty připravuji na testy Cambridge. Věnuji se HR a business poradenství.

Máte zájem o spolupráci?

Napište mi